• Hiển thị 1-4 của 4 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5010 ngày
  avatar

  uh, lúc đầu t để là Hậu thuẫn, sau a Nắng méc từ Chứng thực, h là Tán thành ^^ Thanks Pin! :)

  Đã gửi cách đây 5010 ngày
  avatar

  does not necessarily imply "endorsement" by our website of that site: không nhất thiết ngụ ý là chúng tôi "tán thành" trang web đó

  Đã gửi cách đây 5116 ngày
  avatar

  tks Pinnacle, ASL? :)

  Đã gửi cách đây 5117 ngày
  avatar

  Q: đáng ghi nhận tiếng Anh có những từ gì rừng ời! tks ạ! ^^

  A: noteworthy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X