• Hiển thị 1-4 của 4 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4517 ngày
  avatar

  from hocbuahoiquanh: A: Đối với kết quả học tập, bậc cao đẳng, đại học đã được quy định như sau (tính đến thời điểm 2008): A (8,5 - 10) Giỏi – Excellent B (7,0 - 8,4) Khá – Good C (5,5 - 6,9) Trung bình – Average D (4,0 - 5,4) A: Trung bình yếu – Below Average F (dưới 4,0) Poor/ Weak A: Trong khi đó hạng tốt nghiệp được quy định như sau: HẠNG TỐT NGHIỆP a) Loại xuất sắc – High Distinction b) Loại giỏi – Distinction c) Loại khá – Credit d) Loại trung bình – Pass (Trung bình khá – Strong Pass

  Đã gửi cách đây 4564 ngày
  avatar
  Cường quyền xuất chân lý, báng súng xuất chính quyền
  
  Đã gửi cách đây 4566 ngày
  avatar

  Ối giời ơi! Tiền trảm hậu tấu à? Hoàng thượng tự thân phê chuẩn sao, đáng mặt ghê chưa! Thấy không thuận mắt, chém! Chém xong rồi tìm lý do gì đó là được. Ha ha, sướng!

  Đã gửi cách đây 4633 ngày
  avatar

  On the other side, Roberta, in her second appearance is clearly cuckoo for coco puffs, but remains a devastatingly effective combatant, with complicated strategies and maneuvers other insane characters have lacked. lol cuckoo on coco puffs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X