• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn tới các thành viên khác.
  Đã gửi cách đây 5285 ngày
  avatar

  Cám ơn bác nhìu ạ!^^

  Đã gửi cách đây 5303 ngày
  avatar

  Trả lời câu bạn hỏi: Americans are divided over his signature domestic priority, a U.S. healthcare overhaul. ngữ cảnh đây ạ. A: Người Mỹ phân hoá trước chính sách ưu tiên nội địa mang đậm tính cách của ông: một sự cải tổ công tác chăm sóc ý tế Mỹ. --> Signature: a distinctive mark, characteristic, etc., that identifies a person or thing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X