• Hiển thị 1-3 của 3 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 3309 ngày
  avatar

  Đâu có trôi sông đâu em. Cái goal là thử thách nhận thức cơ bản về trách nhiệm và ý thức. Chuyện có hiểu hay không, đồng thuận hay không, v.v.. không quan trọng. Vấn đề là nhìn vấn đề khác đi, cái suy nghĩ, nhận thức và tư tưởng mới là cái quan trọng và bền. Cái chuyện diễn đàn này có bao nhiêu spam, v.v.. là chuyện không quan trọng

  Thế này là tốt, vì có thối nát thì khỏi đổ thừa gì ai :-))))

  Đã gửi cách đây 3455 ngày
  avatar

  hook là điểm móc, bỏ ngỏ, chèn; để người sử dụng/lập trình xử lý tùy theo nhu cầu (thay vì bị cố định)

  Đã gửi cách đây 4065 ngày
  avatar

  A site map offers a (general) overview of your site and provides additional navigational information for (your) (site's) visitors

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X