• Hiển thị 1-6 của 6 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 3241 ngày
  avatar

  Hôm nay! Mình lại thức đêm để làm bài tập lớn (~.*)... http://thehehochiminh.wordpress.com/2009/12/11/hcmtieusu_chuong1_1890_1911/

  Đã gửi cách đây 3304 ngày
  avatar

  @Cuucuu Em cảm ơn anh - mill luôn trân trọng những sự chỉ bảo của anh!

  Đã gửi cách đây 3354 ngày
  avatar
  ## #en cho tiếng Anh, #vi cho Việt
  
  Đã gửi cách đây 3503 ngày
  avatar

  http://tinyurl.com/trsb (From Cuucuu) Happy reading

  Đã gửi cách đây 3604 ngày
  avatar

  More recent theories of Human Development have begun to see beyond purely financial measures of development, for example with measures such as medical care available, education, equality, and political freedom.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X