• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  Hiện nay (19:45, ngày 14 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  *''' Like afraid, but not as dramatic. Usually an adjective, but sometimes a verb. - Giống như sợ, nhưng không mạnh bằng. Thường là một tính từ, nhưng đôi khi có thể là động từ.
  *''' Like afraid, but not as dramatic. Usually an adjective, but sometimes a verb. - Giống như sợ, nhưng không mạnh bằng. Thường là một tính từ, nhưng đôi khi có thể là động từ.
  *''Example: Oh, you a-scared me, I didn't know anyone was here. - Ví dụ: Chà, bạn làm tôi hơi sợ đấy, tôi không biết là có người ở đây. ''
  *''Example: Oh, you a-scared me, I didn't know anyone was here. - Ví dụ: Chà, bạn làm tôi hơi sợ đấy, tôi không biết là có người ở đây. ''
  -
  {{slang}}
   

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Like afraid, but not as dramatic. Usually an adjective, but sometimes a verb. - Giống như sợ, nhưng không mạnh bằng. Thường là một tính từ, nhưng đôi khi có thể là động từ.
  • Example: Oh, you a-scared me, I didn't know anyone was here. - Ví dụ: Chà, bạn làm tôi hơi sợ đấy, tôi không biết là có người ở đây.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X