• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Having a wallet or pocket full of only $20 bills, usually recently acquired from an automatic teller machine. ''' *'''''Example:''' Hey, Paul, can you break a $20? I...)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Having a wallet or pocket full of only $20 bills, usually recently acquired from an automatic teller machine. '''
  +
  *'''Có trong túi (hoặc ví) vỏn vẹn 20 đô, thường là vừa lấy được từ máy rút tiền tự động '''
  *'''''Example:''' Hey, Paul, can you break a $20? I've got a serious case of ATM disease, and I really need a Coke. ''
  *'''''Example:''' Hey, Paul, can you break a $20? I've got a serious case of ATM disease, and I really need a Coke. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Ê, Paul, quẳng anh 20 đô được không? Anh đang "viêm màng túi" (ATM) nặng đây, và anh lại đang rất thèm Cô-ca.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  03:52, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Có trong túi (hoặc ví) vỏn vẹn 20 đô, thường là vừa lấy được từ máy rút tiền tự động
  • Example: Hey, Paul, can you break a $20? I've got a serious case of ATM disease, and I really need a Coke.
  Ví dụ: Ê, Paul, quẳng anh 20 đô được không? Anh đang "viêm màng túi" (ATM) nặng đây, và anh lại đang rất thèm Cô-ca.
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X