• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:43, ngày 25 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´æktivnis</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´æktivnis</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  Xem [[active]]
  +
  ===Danh từ===
   +
  =====Sự năng động=====
   +
  ===Hình thái từ===
   +
  *Adj: [[active]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´æktivnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự năng động

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X