• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (00:00, ngày 30 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====bao bì bọt=====
  =====bao bì bọt=====
  =====bao gói sục bọt khí=====
  =====bao gói sục bọt khí=====
   +
  =====tấm xốp khí=====
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]]
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]]

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  bao bì bọt
  bao gói sục bọt khí
  tấm xốp khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X