• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa lưới khí nạp===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====lưới...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa lưới khí nạp=====
  +
  =====cửa lưới khí nạp=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====lưới lấy không khí vào=====
  +
  =====lưới lấy không khí vào=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=air%20inlet%20grille air inlet grille] : National Weather Service
  +
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:34, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lưới khí nạp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lưới lấy không khí vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X