• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====nivô không khí===== =====ống bọt khí===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== ...)
  n (kỹ thuật mỏ)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====nivô không khí=====
  =====nivô không khí=====
  -
  =====ống bọt khí=====
  +
  =====ống bọt khí=====
   +
  =====mức thông gió, tầng thông gió=====
   +
   
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  22:45, ngày 11 tháng 5 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  nivô không khí
  ống bọt khí
  mức thông gió, tầng thông gió

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  nivô kiểu bọt khí

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ống bọt
  ống thủy

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X