• (Khác biệt giữa các bản)

  Hiện nay


  anaglyph movie: Phim vòm, phim 3D

  Anaglyph (Greek ana+gluphein - "to carve") is Method of encoding a three-dimensional image in a single picture by superimposing a pair of pictures taken through colored filters or by simulating this effect through digital image processing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X