• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' To do something unexpected when all expectations and current trends suggest that an event is not going to happen ''' *'''''Example:''' My stocks apinfinated. ''...)
  So với sau →

  05:19, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • To do something unexpected when all expectations and current trends suggest that an event is not going to happen
  • Example: My stocks apinfinated.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X