• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ''
  ''
  Ví dụ:
  Ví dụ:
   +
  Doc: Mày không thể mượn xe của ông già mày và chở cả lũ đi hay sao? Mày đúng là một gã Aquaman vô dụng.
  Doc: Mày không thể mượn xe của ông già mày và chở cả lũ đi hay sao? Mày đúng là một gã Aquaman vô dụng.

  06:16, ngày 23 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Thuật ngữ nói tránh, nói giảm dùng để chỉ ai đó vô dụng - Tương tự như Aquaman trong bộ phim hoạt hình Superfriends thời kỳ những năm 1970)
  • Example: Doc: You can't borrow your dad's car and drive us? You're useless, Aquaman.
  Den: So, I guess that means you'll drive. Eh?

  Ví dụ:

  Doc: Mày không thể mượn xe của ông già mày và chở cả lũ đi hay sao? Mày đúng là một gã Aquaman vô dụng.

  Den: Ờ, Thế có nghĩa là mày sẽ chở cả lũ đi chứ gì? Hử?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X