• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Secret or hard to understand logic. ''' *'''''Example:''' Spock readliy shows arcane logic. '' {{slang}} Category:Tiếng lóng)
  Hiện nay (12:21, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Secret or hard to understand logic. '''
  +
  *'''Những logic bí ẩn hoặc khó hiểu'''
  *'''''Example:''' Spock readliy shows arcane logic. ''
  *'''''Example:''' Spock readliy shows arcane logic. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Spock đã sẵn sàng để thể hiện những logic khó hiểu.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Những logic bí ẩn hoặc khó hiểu
  • Example: Spock readliy shows arcane logic.

  Ví dụ: Spock đã sẵn sàng để thể hiện những logic khó hiểu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X