• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:24, ngày 25 tháng 5 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====niêm cất=====
  =====niêm cất=====
  -
  ==hình thái từ==
  +
  ===Hình thái từ===
  *V-ing: [[Archiving]]
  *V-ing: [[Archiving]]
  *V-ed: [[Archived]]
  *V-ed: [[Archived]]

  Hiện nay

  /´a:kaiv/

  Toán & tin

  kho trữ
  niêm cất

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  lưu trữ

  Giải thích VN: Là sự tập hợp lưu giữ những thông tin cũ được xóa đi từ một cơ sở dữ liệu ArcStorm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X