• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' People who will see a conspiracy in everything. ''' *'''''Example:''' Well, Princess Diana is dead then. I expect the Area 51ers will claim she was assasinated by...)
  So với sau →

  04:41, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • People who will see a conspiracy in everything.
  • Example: Well, Princess Diana is dead then. I expect the Area 51ers will claim she was assasinated by UFOs.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X