• (Khác biệt giữa các bản)
    (New page: ==Tiếng lóng== *''' People who will see a conspiracy in everything. ''' *'''''Example:''' Well, Princess Diana is dead then. I expect the Area 51ers will claim she was assasinated by...)
    (Tiếng lóng)
    Dòng 1: Dòng 1:
    ==Tiếng lóng==
    ==Tiếng lóng==
    -
    *''' People who will see a conspiracy in everything. '''
    +
    *''' People who will see a conspiracy in everythingNgười luôn nhìn thấy âm mưu trong tất cả mọi thứ. '''
    *'''''Example:''' Well, Princess Diana is dead then. I expect the Area 51ers will claim she was assasinated by UFOs. ''
    *'''''Example:''' Well, Princess Diana is dead then. I expect the Area 51ers will claim she was assasinated by UFOs. ''
    -
    {{slang}}
    +
    *""'Ví dụ:"' Vâng, vậy là công nương Diana đã chết. Tôi hy vọng rằng những người luôn nhìn thấy âm mưu trong tất cả mọi việc sẽ phát biểu rằng công nương bị ám sát bởi UFOs (Những vật thể bay không xác định)
    -
    [[Category:Tiếng lóng]]
    +
    [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

    02:55, ngày 24 tháng 5 năm 2008

    Tiếng lóng

    • People who will see a conspiracy in everythingNgười luôn nhìn thấy âm mưu trong tất cả mọi thứ.
    • Example: Well, Princess Diana is dead then. I expect the Area 51ers will claim she was assasinated by UFOs.
    • ""'Ví dụ:"' Vâng, vậy là công nương Diana đã chết. Tôi hy vọng rằng những người luôn nhìn thấy âm mưu trong tất cả mọi việc sẽ phát biểu rằng công nương bị ám sát bởi UFOs (Những vật thể bay không xác định)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X