• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  Hiện nay (03:48, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  *'''Từ này sử dụng một nguyên âm đi kèm với sự đau đớn gấp đôi (arhh), trong một âm tiết được nhắc lại arg cái mà có thể đi kèm với âm thanh được tạo ra khi bị bóp nghẹt, theo sau bởi một sự biểu đạt sắc và mạnh khi mà người sử dụng đã một phần nào đó mất bình tĩnh. '''
  *'''Từ này sử dụng một nguyên âm đi kèm với sự đau đớn gấp đôi (arhh), trong một âm tiết được nhắc lại arg cái mà có thể đi kèm với âm thanh được tạo ra khi bị bóp nghẹt, theo sau bởi một sự biểu đạt sắc và mạnh khi mà người sử dụng đã một phần nào đó mất bình tĩnh. '''
  *'''''Example:''' Argargat! Bloody Windows crashed again. ''
  *'''''Example:''' Argargat! Bloody Windows crashed again. ''
  -
  *'''''Ví dụ:'''Ối giời ơi! Cái cửa sổ vấy máu lại bị đụng vỡ một lần nữa.
  +
  *'''''Ví dụ:''' Ối giời ơi! Cái cửa sổ vấy máu lại bị đụng vỡ một lần nữa.
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Một từ tám chữ được phát minh vào năm 1997 như là một phần bài tập của môn tâm lý học.
  • Người ta biết rằng, những cụm dùng để chêm vào và những thuật ngữ biểu đạt sự yêu mến thường bao gồm bốn chữ cái hoặc bội số của bốn. Tám chữ cái cho phép người nói hơn một âm tiết nhằm tạo hiệu ứng bổ sung.
  • Từ này sử dụng một nguyên âm đi kèm với sự đau đớn gấp đôi (arhh), trong một âm tiết được nhắc lại arg cái mà có thể đi kèm với âm thanh được tạo ra khi bị bóp nghẹt, theo sau bởi một sự biểu đạt sắc và mạnh khi mà người sử dụng đã một phần nào đó mất bình tĩnh.
  • Example: Argargat! Bloody Windows crashed again.
  • Ví dụ: Ối giời ơi! Cái cửa sổ vấy máu lại bị đụng vỡ một lần nữa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X