• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' To be said when someone does something stupid and painfully obvious. ''' *'''''Example:''' Bob pushes on a door with a huge sign that says pull. His friends say in ...)
  Hiện nay (08:51, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' To be said when someone does something stupid and painfully obvious. '''
  +
  *'''Được dùng khi ai đó làm việc gì ngu ngốc và vô cùng vất vả'''
  *'''''Example:''' Bob pushes on a door with a huge sign that says pull. His friends say in response: Arinkydink! ''
  *'''''Example:''' Bob pushes on a door with a huge sign that says pull. His friends say in response: Arinkydink! ''
  -
  {{slang}}
  +
  *'''''Ví dụ:''' Bob đẩy cánh cửa mà trên đó đã viết chữ "kéo" to lù lù. Đáp lại thì bạn của anh ta sẽ nói: Arinkydink!
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Được dùng khi ai đó làm việc gì ngu ngốc và vô cùng vất vả
  • Example: Bob pushes on a door with a huge sign that says pull. His friends say in response: Arinkydink!
  • Ví dụ: Bob đẩy cánh cửa mà trên đó đã viết chữ "kéo" to lù lù. Đáp lại thì bạn của anh ta sẽ nói: Arinkydink!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X