• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' This is a word I created when I was teen--many, many years ago. It's a combination of of ass and idiotic when just one of the two words is not enough to convey your...)
  (từ mới)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' This is a word I created when I was teen--many, many years ago. It's a combination of of ass and idiotic when just one of the two words is not enough to convey your thoughts. '''
  +
  *'''Đây là một từ được tạo ra khi tôi còn ở độ tuổi teen, rất rất nhiều năm về trước. Nó là kết hợp của "as" và "idiotic" khi bạn thấy rằng chỉ một trong hai từ thôi sẽ không thể nào diễn tả hết suy nghĩ của bạn'''
  -
  *'''It was and still is amazing how many people understand the gist of the word when used in proper context. '''
  +
  *'''Thật là tuyệt vời khi vẫn có rất nhiều người hiểu căn nguyên của từ này khi nó được sử dụng trong văn cảnh thích hợp'''
  -
  *'''''Example:''' That was an assiotic thing to do. ''
  +
  -
  {{slang}}
  +
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  *'''''Ví dụ:''' Đó là một việc cực kỳ xuẩn xít để làm. ''
   +
   
   +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  04:28, ngày 2 tháng 8 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Đây là một từ được tạo ra khi tôi còn ở độ tuổi teen, rất rất nhiều năm về trước. Nó là kết hợp của "as" và "idiotic" khi bạn thấy rằng chỉ một trong hai từ thôi sẽ không thể nào diễn tả hết suy nghĩ của bạn
  • Thật là tuyệt vời khi vẫn có rất nhiều người hiểu căn nguyên của từ này khi nó được sử dụng trong văn cảnh thích hợp
  • Ví dụ: Đó là một việc cực kỳ xuẩn xít để làm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X