• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' The place at the top of or bottom of the stairs where stuff gets piled to be taken up or down the next time you're going that way. ''' *'''''Example:''' Here, ta...)
  Hiện nay (05:44, ngày 21 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' The place at the top of or bottom of the stairs where stuff gets piled to be taken up or down the next time you're going that way. '''
  +
  *'''Chỗ trên cùng hoặc dưới cùng của cầu thang nơi mà đồ đạc được xếp đống để bạn có thể lấy chúng vào lần kế tiếp khi bạn đi lên hay đi xuống'''
  *'''''Example:''' Here, take this upstairs will you? Just put it on the asyougo and I'll get it next time ''
  *'''''Example:''' Here, take this upstairs will you? Just put it on the asyougo and I'll get it next time ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Đây đây, cầm cái này lên hộ tớ được không? Cứ để nó ở đầu cầu thang, lần sau tớ sẽ lấy nó.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Chỗ trên cùng hoặc dưới cùng của cầu thang nơi mà đồ đạc được xếp đống để bạn có thể lấy chúng vào lần kế tiếp khi bạn đi lên hay đi xuống
  • Example: Here, take this upstairs will you? Just put it on the asyougo and I'll get it next time

  Ví dụ: Đây đây, cầm cái này lên hộ tớ được không? Cứ để nó ở đầu cầu thang, lần sau tớ sẽ lấy nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X