• (Khác biệt giữa các bản)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 4: Dòng 4:
  someone whose people skills involve rubbing people the wrong way to make them go away.
  someone whose people skills involve rubbing people the wrong way to make them go away.
  Usually associated with someone whose postion grants her power by who she's
  Usually associated with someone whose postion grants her power by who she's
  -
  associtated with, such as an administrative assistant (secretary). '''
  +
  associtated with, such as an administrative assistant (secretary). Ai đó cố tình tỏ ra lỗ mãng và khiếm nhã; thích chọc tức người khác để họ bỏ đi, thường gắn liền với người mà vị trí của cô ta cho cô ta quyền hạn bởi người mà cô ta gắn liền với, ví dụ như một trợ lý hành chính (thư ký) '''
  -
  *'''''Example:''' Barbara is a real attritionist unless she likes you. ''
  +
  *'''''Example:''' Barbara is a real attritionist unless she likes you. '' Ví dụ: Barbara thực sự là một mụ lỗ mãng khó ưa trừ phi là mụ ta thích bạn.
  -
   
  +
  -
  {{slang}}
  +
  -
  Kẻ kênh kiệu, khó ưa.
  +

  03:09, ngày 17 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • someone who actively tries to be abrasive and rude;

  someone whose people skills involve rubbing people the wrong way to make them go away. Usually associated with someone whose postion grants her power by who she's associtated with, such as an administrative assistant (secretary). Ai đó cố tình tỏ ra lỗ mãng và khiếm nhã; thích chọc tức người khác để họ bỏ đi, thường gắn liền với người mà vị trí của cô ta cho cô ta quyền hạn bởi người mà cô ta gắn liền với, ví dụ như một trợ lý hành chính (thư ký)

  • Example: Barbara is a real attritionist unless she likes you. Ví dụ: Barbara thực sự là một mụ lỗ mãng khó ưa trừ phi là mụ ta thích bạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X