• (Khác biệt giữa các bản)

    Cơ sở dữ liệu không thấy trang "(fixme, bug)". Đây không phải lỗi cơ sở dữ liệu, mà có thể là lỗi phần mềm. Xin báo lỗi này cho người quản lý, nói rõ tên trang bị lỗi.


    01:24, ngày 2 tháng 12 năm 2007

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X