• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====hàm số thanh B===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=B-spline B-spl...)
  (đóng góp từ B-spline tại CĐ Kinhteđóng góp từ B-spline tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">bi'splain</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====hàm số thanh B=====
  +
  =====hàm số thanh B=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=B-spline B-spline] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=B-spline B-spline] : Corporateinformation
  -
  [[Category:Toán & tin ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:15, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /bi'splain/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  hàm số thanh B

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X