• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cây cân bằng===== == Tham khảo chung == *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=B-tree B...)
  (đóng góp từ B-tree tại CĐ Kinhteđóng góp từ B-tree tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'bitri:</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cây cân bằng=====
  +
  =====cây cân bằng=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 15: Dòng 13:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=B-tree B-tree] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=B-tree B-tree] : Corporateinformation
  *[http://foldoc.org/?query=B-tree B-tree] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=B-tree B-tree] : Foldoc
  -
  [[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  22:11, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'bitri:/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cây cân bằng

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X