• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:32, ngày 7 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 7: Dòng 7:
  ::[[beware]] [[of]] [[the]] [[dog]]!
  ::[[beware]] [[of]] [[the]] [[dog]]!
  ::cẩn thận, có chó đấy!
  ::cẩn thận, có chó đấy!
  -
  ::[[beware]] [[of]] [[pickpockets]]
  +
  ::[[beware]] [[of]] [[pickpocket]]s
  ::coi chừng bọn móc túi đấy!
  ::coi chừng bọn móc túi đấy!
   +
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  * Ved: [[bewared]]
  * Ved: [[bewared]]

  Hiện nay

  /bi'weə/

  Thông dụng

  Động từ

  Cẩn thận, chú ý; đề phòng
  beware of the dog!
  cẩn thận, có chó đấy!
  beware of pickpockets
  coi chừng bọn móc túi đấy!

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  court , invite , risk , take on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X