• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">bai</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">bai</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  -
  tạm biệt
  +
  =====Tạm biệt=====
  -
   
  +
  =====Cái thứ yếu, cái phụ=====
  =====Cái thứ yếu, cái phụ=====
  =====( crickê) điểm tính từ một quả bóng lọt qua người cầm gậy mà người này không đánh trúng=====
  =====( crickê) điểm tính từ một quả bóng lọt qua người cầm gậy mà người này không đánh trúng=====

  08:03, ngày 14 tháng 8 năm 2010

  /bai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tạm biệt
  Cái thứ yếu, cái phụ
  ( crickê) điểm tính từ một quả bóng lọt qua người cầm gậy mà người này không đánh trúng
  (thể dục thể thao) tình huống một vận động viên không có đối thủ và do đó được xem như thắng cuộc
  by the bye
  (như) by the by

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X