• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  == Cơ khí & công trình==
   
  -
  =====bánh nhỏ=====
   
  -
  =====bộ truyền động theo cam=====
  +
  == Cơ khí & công trình==
   +
  =====bánh nhỏ=====
  -
  == Giao thông & vận tải==
  +
  =====bộ truyền động theo cam=====
  -
  =====cần đẩy của cam=====
  +
   
   +
  == Giao thông & vận tải==
   +
  =====cần đẩy của cam=====
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  =====bộ sao lại cam=====
  +
  =====bộ sao lại cam=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  =====con đội=====
  +
  =====con đội=====
  =====khâu bị dẫn của cam=====
  =====khâu bị dẫn của cam=====
  Dòng 21: Dòng 19:
  [[Image:Cam_follower.jpg|200px|Cần, khâu bị dẫn của cam]]
  [[Image:Cam_follower.jpg|200px|Cần, khâu bị dẫn của cam]]
  =====Cần, khâu bị dẫn của cam=====
  =====Cần, khâu bị dẫn của cam=====
  -
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=cam%20follower cam follower] : National Weather Service
  +
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=cam%20follower cam follower] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +

  07:55, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  bánh nhỏ
  bộ truyền động theo cam

  Giao thông & vận tải

  cần đẩy của cam

  Toán & tin

  bộ sao lại cam

  Kỹ thuật chung

  con đội
  khâu bị dẫn của cam

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cần, khâu bị dẫn của cam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X