• (Khác biệt giữa các bản)

  Optical (Thảo luận | đóng góp)
  (nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/A_cappella)
  So với sau →

  Hiện nay


  Ca sĩ hoặc nhóm nhạc biểu diễn mà không cần nhạc đệm.
  Bài hát được viết với mục đích biểu diễn không nhạc đệm.
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X