• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế===== ::in his case ::trong trường ...)
  ((y học) trường hợp, ca)
  Dòng 20: Dòng 20:
  ::[[the]] [[worst]] [[cases]] [[were]] [[sent]] [[to]] [[the]] [[hospital]]
  ::[[the]] [[worst]] [[cases]] [[were]] [[sent]] [[to]] [[the]] [[hospital]]
  ::các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện
  ::các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện
  -
  ::[[lying-down]] [[case]]
  +
  ::[[lying]]-[[down]] [[case]]
  ::trường hợp phải nằm
  ::trường hợp phải nằm
  ::[[walking]] [[case]]
  ::[[walking]] [[case]]

  02:48, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế
  in his case
  trong trường hợp của hắn ta
  to be in a sad case
  ở trong một hoàn cảnh đáng buồn
  (y học) trường hợp, ca
  the worst cases were sent to the hospital
  các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện
  lying-down case
  trường hợp phải nằm
  walking case
  trường hợp nhẹ có thể đi được
  Vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng
  to win one's case
  được kiện
  (ngôn ngữ học) cách
  in any case
  trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào
  in case
  nếu
  in case I forget, please remind me of my promise
  nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé
  in case of
  trong trường hợp
  in case of emergency
  trong trường hợp khẩn cấp
  (just) in case...
  phòng hờ...; phòng khi...
  in the case of
  đối với trường hợp của, về trường hợp của
  in the case of X
  đối với X, về trường hợp của X
  it is not the case
  không phải như thế, không đúng như thế
  to have a good case
  có chứng cớ là mình đúng
  to make out one's case
  chứng tỏ là mình đúng
  to put the case for somebody
  bênh vực ai, bào chữa cho ai
  put the case that
  cứ cho rằng là, giả dụ
  to state one's case
  trình bày lý lẽ của mình

  Danh từ

  Hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ)
  (ngành in) hộp chữ in (có từng ngăn)
  lower case
  chữ thường
  upper case
  chữ hoa

  Ngoại động từ

  Bao, bọc
  Bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọc

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bao máy
  hòm máy

  Nguồn khác

  • case : Chlorine Online

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hộp khóa

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  trường hợp, ca

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bao
  bìa sách
  bình
  battery case
  vỏ bình điện
  battery case container
  vỏ bình điện
  battery case-container
  thùng đựng bình điện
  medium-temperature refrigerated case
  quầy lạnh nhiệt độ trung bình
  cái bao
  hòm
  hòm khuôn
  hộp các tông
  case-lining paper
  giấy lót hộp (các tông)
  hộp chứa

  Giải thích EN: An item that holds a given object in an exact location because it conforms to the size of the object, but that may be detached from the object.

  Giải thích VN: Đồ vật dùng để chứa một vật đã cho tại một vị trí chính xác do nó vừa với kích thước của vật song có thể tách rời khỏi vật đó.

  khoang
  case bay
  khoảng cách hai cột
  khoang để chữ
  khung
  door case
  khung cửa
  glass case
  khung kính
  put in the reinforcement case
  đặt vào trong khung cốt thép
  show-case frame
  khung tủ kính
  khuôn cửa
  ngăn
  case-pattern ceiling
  trần (dạng) ô ngăn
  catalyst case
  ngăn xúc tác
  compartment case
  hộp chia ngăn
  sales case]
  quầy bán hàng (có ngăn) điều chỉnh được
  ngăng
  case bay
  đá ngang
  horizontal case loader
  máy nạp đầy hộp cactông ngang
  đóng hộp
  loại chữ
  case independent
  không phụ thuộc loại chữ
  case insensitive
  không nhạy theo loại chữ
  case sensitive
  nhạy loại chữ
  case sensitivity
  tính nhạy loại chữ
  case-sensitive language
  ngôn ngữ nhạy loại chữ
  lồng
  case in
  lồng bao bọc sách
  lớp (thấm carbon)
  lớp áo
  lớp bọc
  hàn kín
  ống chống (khoan)
  thân
  tấm bọc
  vỏ bao
  vỏ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hòm
  hộp
  hộp chữ in
  quầy hàng
  pen-type display case
  quầy hàng tự động
  thùng
  case packing
  sự đóng gói thành thùng
  case-sealing gum
  nhựa dán thùng
  grid case
  thùng chứa bột khô
  grid case
  thùng chứa bột mầm
  packing case
  thùng bao bì
  packing case
  thùng đóng gói
  packing case
  thùng đựng hàng
  shipping case
  thùng vận chuyển
  tin-lined case
  thùng gỗ bọc thiếc
  wood (frame) end case
  thùng sợi bện có thùng gỗ
  wooden case
  thùng gỗ
  tố tụng
  trường hợp
  case of fore majeure
  trường hợp bất khả kháng
  case study method
  phương pháp nghiên cứu /trường hợp điển hình
  in case of need
  trong trường hợp cần thiết
  referee in case of need
  người trả thay trong trường hợp cần thiết
  worst-case projection
  dự trắc trong trường hợp xấu nhất
  tủ hàng
  vỏ
  việc thưa kiện
  vụ án

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Instance, example, event, occurrence; happening, occasion,circumstance, state, situation: In a recent case a farmer wasattacked by a man-eating tiger. Holmes is investigating a caseof a missing necklace. 2 action, suit, lawsuit, dispute; cause:I lost my case.
  Patient, invalid, victim: Four new caseswere admitted to the hospital yesterday.
  Specimen, instance,example: Howard is an odd case, isn't he?
  In any case. inany event, come what may, at all events, anyhow, anyway: In anycase, your decision won't affect me.
  In case. a lest, forfear that: He was worried in case his wife found out where hehad been. b if, in the event that, if it happens or proves orturns out that, if it should happen or prove or turn out that:In case you were thinking of leaving, remember that we have yourcar keys. 7 in case of. in the event of; for fear of: In caseof fire, you must use the staircase. We insured the house incase of fire. 8 the case. the fact, the actuality, the truth,the reality, what really happened or took place: She said hewas drunk, but that's not the case.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X