• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">k&#230;'st&#601;blfont>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">k&#230;'st&#601;blfont>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">k&#230;'st&#601;bl>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  04:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008

  /kæ'stəbl>/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đúc được

  Tham khảo chung