• Revision as of 04:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008 by Boyinlove (Thảo luận | đóng góp)
    /kæ'stəblfont>/

    Kỹ thuật chung

    Nghĩa chuyên ngành

    đúc được

    Tham khảo chung