• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:20, ngày 16 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'kætigəris</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
   +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  =====loại=====
  =====loại=====

  Hiện nay

  /'kætigəris/

  Kỹ thuật chung

  loại
  Message Categories (MC)
  các loại tin báo, phạm trù tin báo
  hạng mục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X