• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghĩa mới, thêm link)
  (Format)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  Dòng 10: Dòng 6:
  =====crisotin=====
  =====crisotin=====
   +
  =====amiăng trắng ( một loại amiang không độc hại )=====
   +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  =====cri-zo-tin (một loại at-bet)=====
  =====cri-zo-tin (một loại at-bet)=====
  -
  ==amiăng trắng ( một loại amiang không độc hại )==
   
  - 
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=chrysotile chrysotile] : National Weather Service
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=chrysotile chrysotile] : Corporateinformation
   
  -
  *[http://www.chrysotile.com.vn]
   

  07:07, ngày 23 tháng 3 năm 2009

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  crisotin
  amiăng trắng ( một loại amiang không độc hại )

  Xây dựng

  cri-zo-tin (một loại at-bet)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X