• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:51, ngày 20 tháng 2 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´klouvə¸li:f</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´klouvə¸li:f</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Thành Ngữ=====
  +
  ===Danh từ===
  -
  ::[[clover-leaf]]
  +
  =====giao lộ có dạng vòng xoay=====
  -
  ::giao lộ có dạng vòng xoay
  +
  Xem thêm [[clover]]
  Xem thêm [[clover]]
  - 
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´klouvə¸li:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  giao lộ có dạng vòng xoay

  Xem thêm clover

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X