• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:52, ngày 14 tháng 10 năm 2009) (Sửa) (undo)
  (thêm phiên âm)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˌkoʊləˈnɒskəpi</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
   +
   
  == Y học==
  == Y học==
  =====soi ruột kết (kết tràng)=====
  =====soi ruột kết (kết tràng)=====
  [[Thể_loại:Y học]]
  [[Thể_loại:Y học]]

  Hiện nay

  /ˌkoʊləˈnɒskəpi/

  Y học

  soi ruột kết (kết tràng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X