• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (Nghĩa chuyên ngành)
  Dòng 14: Dòng 14:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====khai thác=====
  +
  =====khai thác=====
  -
  =====sự thử kiểm tra=====
  +
  =====sự thử kiểm tra=====
   +
   
   +
  =====sự chạy thử=====
   +
   
   +
   
   +
  =====sự ủy nhiệm=====
  -
  =====sự ủy nhiệm=====
   
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  08:59, ngày 4 tháng 6 năm 2008

  /kə'mi∫niη/

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự ủy thác

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khai thác
  sự thử kiểm tra
  sự chạy thử
  sự ủy nhiệm

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X