• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:34, ngày 27 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">kən´sə:vətivli</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kən´sə:vətivli</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Phó từ=====
  +
  ===Phó từ===
   +
   
  =====Dè dặt=====
  =====Dè dặt=====
  =====Bảo thủ=====
  =====Bảo thủ=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /kən´sə:vətivli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Dè dặt
  Bảo thủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X