• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:15, ngày 13 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">kən´teinəbl</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">kən´teinəbl</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====Có thể nén lại, có thể dằn lại, có thể kìm lại, có thể kiềm chế=====
  =====Có thể nén lại, có thể dằn lại, có thể kìm lại, có thể kiềm chế=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /kən´teinəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể nén lại, có thể dằn lại, có thể kìm lại, có thể kiềm chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X