• Revision as of 03:21, ngày 12 tháng 6 năm 2008 by Black0000 (Thảo luận | đóng góp)
  /'kri:ki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cọt kẹt, cót két, kẽo kẹt

  Oxford

  Adj.

  (creakier, creakiest) 1 liable to creak.
  A stiff orfrail (creaky joints). b (of a practice, institution, etc.)decrepit, dilapidated, outmoded.
  Creakily adv. creakiness n.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X