• (Khác biệt giữa các bản)
  n (CMH)
  n (CMH)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  +
  ==Từ điển thông dụng==
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
  +
  -
  ==Từ điển thông dụng==
  +
  -
  ===Thành ngữ===
  +
  -
  ====to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu là hoàn toàn sự thật.====
  +
  ===Thành ngữ===
   +
   
   +
  =====to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu là hoàn toàn sự thật.=====
  :: [[I]] [[want]] [[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[party]] [[with]] [[you]], [[not]] [[Sarah]] - [[cross]] [[my]] [[heart]]!
  :: [[I]] [[want]] [[to]] [[go]] [[to]] [[the]] [[party]] [[with]] [[you]], [[not]] [[Sarah]] - [[cross]] [[my]] [[heart]]!
  ::(Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!
  ::(Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!

  12:36, ngày 8 tháng 8 năm 2010

  Từ điển thông dụng

  Thành ngữ

  to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu là hoàn toàn sự thật.
  I want to go to the party with you, not Sarah - cross my heart!
  (Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X