• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'d&#230;f&#601;dil</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'d&#230;f&#601;dil</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  Cách viết khác [[daffodilly]] , [[daffydowndilly]]
  +
  Cách viết khác [[daffodilly]] , [[daffadilly]], [[daffadowndilly]], [[daffydowndilly]],
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  13:46, ngày 9 tháng 7 năm 2010

  /'dæfədil/

  Thông dụng

  Cách viết khác daffodilly , daffadilly, daffadowndilly, daffydowndilly,

  Danh từ

  (thực vật học) cây thuỷ tiên hoa vàng
  Màu vàng nhạt

  Tính từ

  Vàng nhạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X