• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:52, ngày 12 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  =====(hàng hải) giải từ (làm cho tàu không bị ảnh hưởng của từ trường, để tránh mìn từ trường)=====
  =====(hàng hải) giải từ (làm cho tàu không bị ảnh hưởng của từ trường, để tránh mìn từ trường)=====
  -
  ===hình thái từ===
  +
  ===Hình thái từ===
  *Ved: [[degaussed]]
  *Ved: [[degaussed]]
  -
  *Ving: [[degaussing]]h
  +
  *Ving: [[degaussing]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (hàng hải) giải từ (làm cho tàu không bị ảnh hưởng của từ trường, để tránh mìn từ trường)

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  khử từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X