• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Lấy đi, cướp đi, tước đoạt, cướp đoạt===== =====Cách chức (mục sư...)===== ==Từ điển đồng...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 13: Dòng 13:
  =====Cách chức (mục sư...)=====
  =====Cách chức (mục sư...)=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[deprived]]
   +
  *Ving: [[depriving]]
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  16:44, ngày 22 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lấy đi, cướp đi, tước đoạt, cướp đoạt
  Cách chức (mục sư...)

  hình thái từ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Withhold, deny, refuse; withdraw, remove, strip, dispossess,take away, expropriate, divest; mulct: They deprived him of theright to have visitors.

  Oxford

  V.tr.

  (usu. foll. by of) strip, dispossess; debar fromenjoying (illness deprived him of success).
  (as deprivedadj.) a (of a child etc.) suffering from the effects of a pooror loveless home. b (of an area) with inadequate housing,facilities, employment, etc.
  Archaic depose (esp. aclergyman) from office.
  Deprivable adj. deprival n. [ME f.OF depriver f. med.L deprivare (as DE-, L privare deprive)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X