• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ EMC-compatible tại CĐ Kinhteđóng góp từ EMC-compatible tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ EMC-compatible tại CĐ Kinhteđóng góp từ EMC-compatible tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">I-EM-SI kəm'pætəbl/font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">I-EM-SI kəm'pætəbl</font>'''/=====
  == Điện==
  == Điện==

  22:37, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /I-EM-SI kəm'pætəbl/

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  Tương thích EMC

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X