• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:30, ngày 18 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====kinh tế học thang biểu=====
  =====kinh tế học thang biểu=====
  =====sự tiết kiệm thang biểu=====
  =====sự tiết kiệm thang biểu=====
  -
  hiệu quả kinh tế nhờ quy mô mở rộng== Kinh tế ==
  +
  == Kinh tế ==
  =====hiệu quả kinh tế quy mô lớn=====
  =====hiệu quả kinh tế quy mô lớn=====
  =====hiệu quả kinh tế nhờ quy mô=====
  =====hiệu quả kinh tế nhờ quy mô=====
  -
   
  +
  =====hiệu quả kinh tế nhờ quy mô mở rộng=====
  [[Thể_loại:Điện tử & viễn thông]]
  [[Thể_loại:Điện tử & viễn thông]]

  Hiện nay

  Điện tử & viễn thông

  kinh tế học thang biểu
  sự tiết kiệm thang biểu

  Kinh tế

  hiệu quả kinh tế quy mô lớn
  hiệu quả kinh tế nhờ quy mô
  hiệu quả kinh tế nhờ quy mô mở rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X