• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Nội động từ=== =====Phát ra, toả ra, bắt nguồn===== ::a nasty smell emanated from the ...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 16: Dòng 16:
  ::[[this]] [[policy]] [[emanates]] [[from]] [[the]] [[reality]] [[of]] [[the]] [[struggle]] [[against]] [[the]] [[smuggling]]
  ::[[this]] [[policy]] [[emanates]] [[from]] [[the]] [[reality]] [[of]] [[the]] [[struggle]] [[against]] [[the]] [[smuggling]]
  ::chính sách này xuất phát từ thực tế của cuộc đấu tranh chống buôn lậu
  ::chính sách này xuất phát từ thực tế của cuộc đấu tranh chống buôn lậu
   +
  ===hình thái từ===
   +
  * V_ed : [[emanated]]
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  14:42, ngày 7 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Phát ra, toả ra, bắt nguồn
  a nasty smell emanated from the dustbin
  một mùi hôi từ thùng rác toả ra
  this policy emanates from the reality of the struggle against the smuggling
  chính sách này xuất phát từ thực tế của cuộc đấu tranh chống buôn lậu

  hình thái từ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Issue, come (out), emerge, proceed, flow, ooze, exude;radiate: Black smoke emanated from the mouth of the idol.
  Radiate, give off or out, send out or forth, disseminate,discharge, put out, emit; exhale, ooze, exude: The idol's eyesemanated a blue light.

  Oxford

  V.

  Intr. (usu. foll. by from) (of an idea, rumour, etc.)issue, originate (from a source).
  Intr. (usu. foll. by from)(of gas, light, etc.) proceed, issue.
  Tr. emit; send forth.[L emanare flow out]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X