• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ, số nhiều embargoes=== =====Lệnh cấm vận===== ::US government decided to lift [[the...)
  (Lệnh cấm vận)
  Dòng 12: Dòng 12:
  =====Lệnh cấm vận=====
  =====Lệnh cấm vận=====
  -
  ::[[US]] [[government]] [[decided]] [[to]] [[lift]] [[the]] [[embargo]] [[towards]] [[Vietnam]]
  +
  ::US [[government]] [[decided]] [[to]] [[lift]] [[the]] [[embargo]] [[towards]] [[Vietnam]]
  ::chính phủ Hoa Kỳ quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam
  ::chính phủ Hoa Kỳ quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam

  14:43, ngày 7 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều embargoes

  Lệnh cấm vận
  US government decided to lift the embargo towards Vietnam
  chính phủ Hoa Kỳ quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam
  Sự đình chỉ hoạt động (một ngành buôn bán)
  Sự cản trở

  Ngoại động từ

  Cấm vận
  Sung công (tàu bè, hàng hoá...)

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sự cấm vận

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cấm vận

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bế cảng
  cấm chỉ thông thương
  cấm vận
  sự cấm vận

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Restraint, block, blockage, bar, ban, stoppage, cessation,proscription, prohibition, interdiction, check, restriction,barrier; hindrance, impediment: The government placed anembargo on the export of oil.
  V.
  Restrain, block, bar, ban, stop, cease, proscribe,prohibit, interdict, check, restrict, hold back, prevent;hinder, impede, retard, hold up: They may embargo oil shipmentsin case of war.

  Oxford

  N. & v.

  N. (pl. -oes) 1 an order of a State forbiddingforeign ships to enter, or any ships to leave, its ports.
  Anofficial suspension of commerce or other activity (be under anembargo).
  An impediment.
  V.tr. (-oes, -oed) 1 place(ships, trade, etc.) under embargo.
  Seize (a ship, goods) forState service. [Sp. f. embargar arrest f. Rmc (as IN-(2),BAR(1))]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X