• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thành ngữ==
  ==Thành ngữ==
  =====Thùng rỗng kêu to=====
  =====Thùng rỗng kêu to=====
  -
  [[thể loai:thành ngữ]]
  +
  [[Thể loai:thành ngữ]]

  21:17, ngày 25 tháng 2 năm 2010

  Thành ngữ

  Thùng rỗng kêu to

  Thể loai:thành ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X